STANOVY "HANÁCKÉ SEKCE" RAKOUSKÉHO ALPENVEREINU

   
 1. Hanácká sekce je ustanovena jako volné sdružení právoplatných členů 
     rakouského Alpenvereinu - OEAV, jejichž trvalé bydliště nepřevyšuje 
     nadmořskou výškou vrchol Velkého Kosíře - 4420 dm.n.m
  
 2. Zakládajícími členy HS OEAV jsou Franc Josef, Hruška Václav a Uvízl  
     Jiří; čestnými hosty Hanácké sekce se mohou stát kamarádi členů HS
     a kamarádi jejich kamarádů, kteří se zúčastní akce, sekcí pořádané
 
 3. Podmínkou členství je i minimálně jeden úspěšný výstup bez kyslíkového
     přístroje až na samý vrcholek Velkého Kosíře, našeho "hanáckého
     Mont Blancu"
 
 4. Hanácká sekce je naprosto svobodomyslným, nepolitickým sdružením;
     jakékoliv politické debaty či pře jsou povoleny pouze do nadmořské výšky
     441 m.n.m
  
 5. Všichni členové Hanácké sekce jsou si rovni; rovnější je pouze samozvaný
     prezident Franc Josef, jehož čestná funkce je neodvolatelná a dědičná v
     pokolení přímém, a to i po přičlenění České republiky do Evropské unie
 
 6. Dle ideje "není malých hor", si členové Hanácké sekce váží a ctí naší
     nejvyšší hory - Velkého Kosíře a její velikost a krásu zviditelňují na svých
     výpravách doma i v zahraničí
   
 7.   Všichni členové Hanácké sekce OEAV, jakož i čestní hosté, musí na
      horských i jiných expedicích  v ž d y  a za všech okolností               
      v právě vzniklé situaci hledat něco pozitivního, co by převyšovalo
      všechna negativa, daná např. nepřízní počasí, špatnou orientací,  
      úbytkem sil, apod.

 

 
 8.  Členové Hanácké sekce smí být současně i členy jiných spolků a sdružení,
       jejichž smyslem činnosti jsou láska k přírodě, horám a sranda!!!
 
 
 
 

  

TOPlist
aktualizováno: 30.01.2020 23:45:14